Hotararile autoritatii deliberative

Primăria Parscoveni

Filtrare rezultate


Elemente pe pagina Identificator Data publicarii Denumire

Rezultate cautare


# Data publicarii Denumire
222 17.10.2023 Hotararea nr.49 din 29.09.2023 ref la rectificarea bugetului local al counei Pârșcoveni, pe anul 2023-var.9.pdf
221 17.10.2023 Hotararea nr.48 din 29.09.2023 ref la desemnare reprezentanți ai Consiliului Local al comunei Pârșcoveni în Consiliul de administrație(CA) și CEAC.pdf
220 17.10.2023 Hotararea nr.47 din 29.09.2023 ref la transmit. contra de concesi nr.17 bis din 14.06.1994 și a actelor adițio. către S.C.NEW BV AGRI SRL Pielești..pdf
219 17.10.2023 Anexa la hotararea nr.46 din 29.09.2023 - ROF al aparat de specialitate primar.pdf
218 17.10.2023 Hotararea nr.46 din 29.09.2023 ref la aprobare ROF al aparatului de specialitate al primarului comunei Pârșcoveni.pdf
217 14.09.2023 Hotararea nr.45 din 31.08.2023 referitoare la modificarea listei cu obiectivele de investiții pe anul 2023-var.VII.pdf
216 14.09.2023 Hotararea nr.44 din 31.08.2023 referitoare la neasumare.pdf
215 14.09.2023 Hotararea nr.43 din 31.08.2023 referitoare la aprobarea contuilui de execuție al bugetului local al comunei Pârșcoveni pe trim.II-2023.pdf
214 14.09.2023 Hotararea nr.42 din 31.08.2023 referitoare la aprobarea organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului com.Pârșcoveni.pdf
213 14.09.2023 Hotararea nr.41 din 31.08.2023 referitoare la aprobarea protocolului-cadru între SP de Gestionare aCâinior fără Stăpân Balș și U.A.T.Pârșcoveni.pdf
212 14.09.2023 Hotararea nr.40 din 09.08.2023 referitoare la rectificarea bugetului local al comunei Pârșcoveni, pe anul 2023-var.6..pdf
211 14.09.2023 Anexa la hotararea nr.43 din 31.08.2023 referioare la contul de execuție pe trim.II-2023.pdf
210 10.08.2023 Hotararea nr.39 din 31.07.2023 ref la aleg presed.de sed al CL pe o perioadă de 3 luni,respectiv 01.08-31.10.2023.pdf
209 10.08.2023 Hotararea nr.38 din 31.07.2023 ref la acord unui drept de uz și folosință neexclusivă, precum și a unei servituți de trecere pt linie electr.subterană.pdf
208 10.08.2023 Hotararea nr.37 din 31.07.2023 ref la rectificarea bugetului local al comunei Pârșcoveni pe anul 2023-var.5.pdf
207 10.08.2023 Hotararea nr.36 din 3.07.2023 rel la aprob fonduri decoint chelt de transport cadredidactice...,lunile mai și iunie-2023.pdf
206 10.08.2023 Hotararea nr.35 din 31.07.2023 rel la aprob unor diplome de onoare și premii fam care au împlinit 50 ani de casăstorie.pdf
205 10.08.2023 Hotararea nr.34 din 31.07.2023 ref la organizarea elei de a XVIII-a ediții a Sărbătorii locale ”Întâlnirea cu Fiii Satului”.pdf
204 13.07.2023 hotararea nr.33 din 28.06.2023 ref la rectificarea bugetului local al comunei Pârșcoveni, pe anul 2023-var.3.
203 13.07.2023 hotararea nr.32 din 28.06.2023 ref la aprobarea taxei de salubrizarer la nivelul comunei Pârșcoveni

Stiri MDRAP

Ultimele stiri