Anunt de atribuire simplificat - elaborare PT, asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada implementarii si realizare lucrari, inclusiv organizare de santier,amenajare teren,asigurare utilitati,montaj,utilaje,echipamente tehnologice