Registrul pentru evidenta dispozitiilor

Primaria Parscoveni
Registru de evidență al DISPOZIȚIILOR EMISE DE PRIMARUL COMUNEI PÂRȘCOVENI
 
Nr.
proiect
Data
proiect
Titlul proiect
(privind….)
Caracter
(individual/
normativ)
Inițiator
Nr. DISPOZITIE
Data
DISPOZITIE
1
 
Convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară în data de 08.01.2020
NORMATIV
PRIMAR
1
06.01.2020
2
 
Acordare gradație și stabilire drepturi salariale, Iamandi Mihai
INDIVIDUAL
PRIMAR
2
06.01.2020
3.
 
Modificarea dreptului la ajutorul social, dlui Dinu Constantin, începând cu 01.01.2020
INDIVIDUAL
 
PRIMAR
3
09.01.2020
4.
 
încetarea dreptului la ajutorul social, dlui Stroe C-tin, începând cu 01.02.2020
INDIVIDUAL
PRIMAR
4
09.01.2020
5.
 
Acordarea unui ajutor de urgență dlui Dinu C-tin
INDIVIDUAL
PRIMAR
5
10.01.2020
6.
 
Acordarea unui ajutor de urgență dlui Preda Emilian-Dănuț
INDIVIDUAL
PRIMAR
6
10.01.2020
7.
 
Majorare salariu de bază asistent personal începând cu 01.01.2020, dnei Barbu Elena
INDIVIDUAL
PRIMAR
7
15.01.2020
8.
 
Majorare salariu de bază asistent personal începând cu 01.01.2020, dnei Băltărețu Maria
INDIVIDUAL
PRIMAR
8
15.01.2020
9.
 
Majorare salariu de bază asistent personal începând cu 01.01.2020, dnei Băran Maria
INDIVIDUAL
PRIMAR
9
15.01.2020
10.
 
Majorare salariu de bază asistent personal începând cu 01.01.2020, dnei Băran Veronica
INDIVIDUAL
PRIMAR
10
15.01.2020
11.
 
Majorare salariu de bază asistent personal începând cu 01.01.2020, dnei Ciurică Georgeta
INDIVIDUAL
PRIMAR
11
15.01.2020
12.
 
Majorare salariu de bază asistent personal începând cu 01.01.2020, dlui Dragomir Ștefan
INDIVIDUAL
PRIMAR
12
15.01.2020
13.
 
Majorare salariu de bază asistent personal începând cu 01.01.2020, dlui Lăutaru Nicolae
INDIVIDUAL
PRIMAR
13
15.01.2020
14
 
Majorare salariu de bază asistent personal începând cu 01.01.2020, dnei Moină Didona
INDIVIDUAL
PRIMAR
14
15.01.2020
15
 
Majorare salariu de bază asistent personal începând cu 01.01.2020, dnei Rusu Gabriela
INDIVIDUAL
PRIMAR
15
15.01.2020
16
 
Majorare salariu de bază asistent personal începând cu 01.01.2020, dlui Serafim Ion
INDIVIDUAL
PRIMAR
16
15.01.2020
17
 
Majorare salariu de bază asistent personal începând cu 01.01.2020, dnei Toma Mihaela
INDIVIDUAL
PRIMAR
17
15.01.2020
18
 
Majorare salariu de bază asistent personal începând cu 01.01.2020, dnei Vărzaru Mariana
INDIVIDUAL
PRIMAR
18
15.01.2020
19
 
Majorare salariu de bază asistent personal începând cu 01.01.2020, dlui Iamandi Mihai
INDIVIDUAL
PRIMAR
19
15.01.2020
20
 
Majorare salariu de bază asistent personal începând cu 01.01.2020, dnei Luncariu Mariana
INDIVIDUAL
PRIMAR
20
15.01.2020
21
 
Majorare salariu de bază asistent personal începând cu 01.01.2020, dnei Tudor Ionela
INDIVIDUAL
PRIMAR
21
15.01.2020
22
 
Majorare salariu de bază asistent personal începând cu 01.01.2020, dnei Cismaru Marcela
INDIVIDUAL
PRIMAR
22
15.01.2020
23
 
Majorare salariu de bază asistent personal începând cu 01.01.2020, dlui Cismaru Gheorghe
INDIVIDUAL
PRIMAR
23
15.01.2020
24
 
Majorare salariu de bază asistent personal începând cu 01.01.2020, dlui Calotă Nicolae
INDIVIDUAL
PRIMAR
24
15.01.2020
25
 
Majorare salariu de bază asistent personal începând cu 01.01.2020, dlui Nuțică C-tin
INDIVIDUAL
PRIMAR
25
15.01.2020
26
 
Majorare salariu de bază asistent personal începând cu 01.01.2020, dnei Cismaru Ioana
INDIVIDUAL
PRIMAR
26
15.01.2020
27
 
Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse în vederea atribuirii prin procedură simplificată a contractului de achizitie publică,”Modernizare serviciu iluminat public în comuna Pârșcoveni, județul Olt”
NORMATIV
PRIMAR
27
15.01.2020
28
 
Stabilire indemnizație de însoțitor, începând cu data de 01.01.2020
NORMATIV
PRIMAR
28
15.01.2020
29
 
Stabilire salariu de bază bibliotecar d-nei Matei Ionela începând cu 01.01.2020
INDIVIDUAL
PRIMAR
29
20.01.2020
30
 
Aprobare concediu de odihnă al dlui Dragomir Ștefan ca asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu data de 01.02.2020
INDIVIDUAL
PRIMAR
30
20.01.2020
31
 
Acordare indemnizație de însoțitor
INDIVIDUAL
PRIMAR
31
23.01.2020
32
 
Încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru doamna Văduva Mariana
INDIVIDUAL
PRIMAR
32
23.01.2020
33
 
Delegare atribuții de stare civilă
INDIVIDUAL
PRIMAR
33
22.01.2020
34
 
Acordarea unui ajutor de urgență, domnului Dinu Constantin, domiciliat în comuna Pârșcoveni, sat Pârșcoveni, str. George Coșbuc nr.42, județul Olt
INDIVIDUAL
PRIMAR
34
23.01.2020
35
 
Modificarea dreptului la ajutor social dlui Dinu Constantin
INDIVIDUAL
PRIMAR
35
23.01.2020
36
 
Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 31 ianuarie 2020
NORMATIV
PRIMAR
36
27.01.2020
37
 
Constituire Comisie de concurs pentru promovare în grad imediat superior funcție publică de execuție din cadrul compartimentului de contabilitate, impozite și taxe locale al aparatului de specialitate al primarului comunei.
INDIVIDUAL
PRIMAR
37
27.01.2020
38
 
Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței DL7UI Văduva Cristian Gheorghe
INDIVIDUAL
PRIMAR
38
27.01.2020
39
 
Încadrarea în muncă ca asistent personal, dl. Băltărețu Andrei
INDIVIDUAL
PRIMAR
39
27.01.2020
40
 
Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Stoiculeasa Gina
INDIVIDUAL
PRIMAR
40
27.01.2020
41
 
Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Sandu Cristian
INDIVIDUAL
PRIMAR
41
27.01.2020
42
 
Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Vlădoiu Mădălina- Elena
INDIVIDUAL
PRIMAR
42
27.01.2020
43
 
Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Beldea Mariana
INDIVIDUAL
PRIMAR
43
27.01.2020
44
 
Reluarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Cismaru Viorica
INDIVIDUAL
PRIMAR
44
27.01.2020
45
 
Acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Stancu Constantin
INDIVIDUAL
PRIMAR
45
27.01.2020
46
 
Modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Ion Alexandru Iulian
INDIVIDUAL
PRIMAR
46
27.01.2020
47
 
Repunere în plată și se modifică dreptul la ajutorul social dnei Banu Elisabeta începând cu data de 01.01.2020
INDIVIDUAL
PRIMAR
47
31.01.2020
48
 
Acordare indemnizație de hrană funcționarilor publici și personalului contr5actual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pârșcoveni, județul Olt
NORMATIV
PRIMAR
48
31.01.2020
49
 
Acordare indemnizație de hrană asistenților personali din cadrul Primăriei Pârșcoveni, județul Olt .
NORMATIV
PRIMAR
49
31.01.2020
50
 
Convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 20.02.2020
NORMATIV
PRIMAR
50
14.02.2020
51
 
Delegare atribuții primar
INDIVIDUAL
PRIMAR
51
14.02.2020
52
 
Incadrare în muncă ca asistent personal, începând cu 01.03.2020, dna Șoavă Mariana
INDIVIDUAL
PRIMAR
52
18.02.2020
53
 
Incadrare în muncă ca asistent personal, începând cu data de 01.03.2020, d-na Cotea Bianca-Elena
INDIVIDUAL
PRIMAR
53
20.02.2020
54
 
Acordare stimulent educațional pentru familia dnei Covei Elena-Mihaela
INDIVIDUAL
PRIMAR
54
25.02.2020
55
 
Modificarea dreptului la alocația pentru susținere familie, dlui Mitroi Marin
INDIVIDUAL
PRIMAR
55
25.02.2020
56
 
Încetarea dreptului la ajutorul social dlui Mitroi Marin
INDIVIDUAL
PRIMAR
56
25.02.2020
57
 
Modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Rusu Costel
INDIVIDUAL
PRIMAR
57
25.02.2020
58
 
Modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Ciuciu Marian
INDIVIDUAL
PRIMAR
58
25.02.2020
59
 
Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Bacriș Aurelia
INDIVIDUAL
PRIMAR
59
25.02.2020
60
 
Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Dragomir Ștefan
INDIVIDUAL
PRIMAR
60
25.02.2020
61
 
Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Băluță Georgiana Alina
INDIVIDUAL
PRIMAR
61
25.02.2020
62
 
Încetarea dreptului la ajutorul social dlui Mozdrogan Ionuț Daniel
INDIVIDUAL
PRIMAR
62
25.02.2020
63
 
Încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei dnei Stăiculeasa Emilia
INDIVIDUAL
PRIMAR
63
25.02.2020
64
 
Încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei dnei Ciocan Ionuț Valentin
INDIVIDUAL
PRIMAR
64
25.02.2020
65
 
Modificarea dreptului la alocația de susținere a familiei dlui Mitrică Robert Ion
INDIVIDUAL
PRIMAR
65
25.02.2020
66
 
Modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Stancu Constantin-Cosmin
INDIVIDUAL
PRIMAR
66
25.02.2020
67
 
Desemnarea dnei Dinu Simona, responsabil de caz prevenire(RCP) pentru copiii încadrați într-un grad de handicap
INDIVIDUAL
PRIMAR
67
25.02.2020
68
 
Încetarea dreptului la ajutorul social dlui Zidaru Cristian-Marian
INDIVIDUAL
PRIMAR
68
25.02.2020
69
 
Incetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Zidaru Cristian Marian
INDIVIDUAL
PRIMAR
69
25.02.2020
70
 
Modificarea dreptului la ajutorul social, dlui Zaharia Ștefan
INDIVIDUAL
PRIMAR
70
25.02.2020
71
 
Acordare gradație și stabilire drepturi salariale, dl. Pătrașcu Dorin-Stelian.
INDIVIDUAL
PRIMAR
71
28.02.2020
72
 
Promovarea domnului Ciucă Petre, funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pârșcoveni, jud.Olt, în grad profesional superior celui deținut.
INDIVIDUAL
PRIMAR
72
28.02.2020
73
 
Promovarea doamnei Drușa Constanța, funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pârșcoveni, jud.Olt, în grad profesional superior celui deținut
INDIVIDUAL
PRIMAR
73
28.02.2020
74
 
Acordare indemnizație de însoțitor dl. Făniță Marin
INDIVIDUAL
PRIMAR
74
28.02.2020
75
 
Actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a Centrului operativ cu activitate temporară pentru gestionarea situațiilor de urgență.
NORMATIV
PRIMAR
75
02.03.2020
76
 
Convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență Pârșcoveni în ședință extraordinară 05.03.2020
NORMATIV
PRIMAR
76
04.03.2020
77
 
Acordare gradație și stabilire drepturi salariale, dl. Cotea Ionuț-Teodor
INDIVIDUAL
PRIMAR
77
04.03.2020
78
 
Plata comisiei de concurs pentru promovarea în grad profesional superior funcției publice de execuție din cadrul compartimentului de contabilitate, impozite și taxe locale, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pârșcoveni , județul Olt.
INDIVIDUAL
PRIMAR
78
04.03.2020
79
 
Convocarea Comitetului Local pentru situații de urgență Pârșcoveni în ședință extraordinară 09.03.2020.
NORMATIV
PRIMAR
79
09.03.2020
80
 
Constituirea Comisiei comunale Pârșcoveni pentru realizarea lucrărilor de pregătire , organizare și efectuare a Recensământului General Agricol din România runda 2020
NORMATIV
PRIMAR
80
10.03.2020
81
 
Acordare indemnizație de însoțitor începând cu 01.04.2020, dnei Oprea Mariana
INDIVIDUAL
PRIMAR
81
19.03.2020
82
 
Împuternicire persoane să constate contravenții și să aplice sancțiuni conform art.29 din OUG nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.
NORMATIV
PRIMAR
82
19.03.2020
83
 
Incadrare în muncă ca asistent personal începând cu 01.04.2020, d-na Șodolan Milica.
INDIVIDUAL
PRIMAR
83
26.03.2020
84
 
Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 31.03.2020
INDIVIDUAL
PRIMAR
84
26.03.2020
85
 
Acordarea dreptului la ajutorul social dlui Stoiculeasa Gheorghe, începând cu data de 01.04.2020
INDIVIDUAL
PRIMAR
85
30.03.2020
86
 
Incetarea dreptului la ajutorul social dnei Cojocaru Ileana, începând cu data de 01.04.2020
INDIVIDUAL
PRIMAR
86
30.03.2020
87
 
Încetarea dreptului la ajutorul social dlui Mitrică Ion, începând cu data de 01.04.2020
INDIVIDUAL
PRIMAR
87
30.03.2020
88
 
Suspendarea dreptului la ajutorul social dnei Vasile Alexandra-Cătălina, începând cu data de 01.04.2020
INDIVIDUAL
PRIMAR
88
30.03.2020
89
 
Modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Vladu Simona Mariana, începând cu 01.04.2020.
INDIVIDUAL
PRIMAR
89
30.03.2020
90
 
Numirea componenței Comisiei de analiză și evaluarea ofertelor, a solicitărilor de participare, în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică/acordurilor cadru
NORMATIV
PRIMAR
90
02.04.2020
91
 
Desemnarea dnei Vărzaru Marinela consilier asistent ca persoană responsabilă pentru consiliere etică și monitorizare a respectării normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pârșcoveni, începând cu data de 02.04.2020
INDIVIDUAL
PRIMAR
91
02.04.2020
92
 
Desemnarea persoanei responsabile cu implementarea și monitorizarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 a seturilor de indicatori de performanță a riscurilor asociate, obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției , a indicatorilor de evaluare precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public în cadrul Primăriei comunei Pârșcoveni , județul Olt
INDIVIDUAL
PRIMAR
92
02.04.2020

 

 

 

Stiri MDRAP

Ultimele stiri