Transparenta decizionala

Dispozitie referitoare la desemnare persoana responsabila cu informarea si relatiile publice

MAI MULT
Notă: Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire

Informatiile de interes public care se comunica din oficiu de Primaria comunei Pirscoveni conf legii 544/2001

MAI MULT
Primaria Parscoveni

Raport de evaluare a implementarii legii nr 544/2001

MAI MULT

Raport de evaluare a implementarii legii nr 52/2003

MAI MULT

Dispozitia nr 52 din 04.02.2022 - referitor la convocare sedinta ordinara in data de 09.02.2022

MAI MULT

Proiect de hotarare privind aprobarea acoperiririi definitive a deficitului si a golurilor de casa pe anul 2021

MAI MULT

Proiect de hotarare privind validare dispozitie nr 255 din 27.12.2021 referitoare la rectificare buget local pe 2021-var.7

MAI MULT

Anunț transparentă decizională dezbatere proiecte de hotărâri pana la data de 27.02.2023

MAI MULT

Proiect de hotarare nr.5 din 16.02.2022- Aprobare cont de executie al bugetului local al comunei Pârșcoveni,pe trim.IV-2022

MAI MULT

Proiect de hotarare nr.6 din 16.02.2023 - Inițierea procedurii de concesionare-închiriere a p0ajistilor aflate în proprietate privată a comunei Pârșcoveni

MAI MULT

Proiect de hotarare nr.7 din 16.02.2023 - ref la nominaliz. a doi consilieri locali în comisia pt evalu.secretar general pt activit desf în anul 2022.

MAI MULT

Proiect de hotarare nr.8 din 16.02.2023 ref la aprobarea listelor privind informațiile de interes public ce se comunica din oficiu sau la cerere

MAI MULT

Anunț nr.2122 din 20.02.2023 - transparenta decizionala in adm.publica, se aduc la cunostinta publica proiectele de acte normative

MAI MULT

Proiect de hotarare nr.9 din 20.02.2023 ref la aprobarea Protocolului de colaborare”HUB DE SERVICII MMSS(cod MySmis 130963)

MAI MULT

Proiect de hotarare nr.10 din 20.02.2022 ref la acord. unui drept de uz și folos. neexclusivă și a unei servituți de trecere pentru mont. și expl. unei linii electr.

MAI MULT

Anunț transparentă proiecte de hotărâre sedinta ordinara pe luna martie 2023

MAI MULT

Dispozitia nr 111 din 23.03.2023 privind convocarea CL in ședință ordinară in data de 30.03.2023, orele 12,00

MAI MULT

Proiect de hotarare nr 12 din 22.03.2023 - decontare cheltuieli transport cadre didactice

MAI MULT

Proiect de hotarare nr 13 din 22.03.2023 - aprobare 29 posturi asistenți personali

MAI MULT

Proiect de hotarare nr 14 din 22.03.2023 - aprobare raport activitate asistenti personali

MAI MULT

Proiect de hotarare nr 15 din 22.03.2023 - inchirierea pajistilor prin atribuire directa aflate in prop. privata a Comunei Parscoveni

MAI MULT

Anunt nr 608 din 12.04.2023 privind dezbatere publica proiect de hotarare referitor la indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024

MAI MULT

Proiect de hotarare nr 17 din 12.04.2023 referitor la indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024

MAI MULT

Proiect de hotarare nr 17 din 19.04.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024

MAI MULT

Proiect de hotarare nr 18 din 19.04.2023 privind participarea la noul parteneriat LEADER 2023-2027 cu denumirea GAL Plaiurile Oltului 2023-2027

MAI MULT

Proiect de hotarare nr 20 din 19.04.2023 privind alegerea președintelui de ședință al CL pe o perioada de 3 luni, respectiv 01-05.31.07.2023

MAI MULT

Proiect de hotarare nr 20 din 19.04.2023 privind aprobarea PAAR la nivelul comunei Parscoveni pe anul 2023

MAI MULT

Anunt pentru publicare în transparenta decizionala - PH nr.24 si nr.25 din 16.05.2023

MAI MULT

Proiect de hotarare nr.24 din 16.05.2023 ref. la acordare mandat special reprezentant UAT Pârșcoveni in adun. gen. a ADI OLT-ECO

MAI MULT

Proiect de hotarare nr.25 din 16.05.2023 ref. la aprobarea zonării fiscale pentru comuna Pârșcoveni, satele Pârșcoveni, Butoi, Olari, județul Olt.

MAI MULT

Anunt pentru publicare în transparenta decizionala PH de la nr.25 la nr.29 din 19.05.2023

MAI MULT

Dispozitia nr.168 din 19.05.2023 ref la convocare CL Pârșcoveni in sedinta ordinara din 26.05.2023

MAI MULT

Proiect de hotarare nr.26 din 17.05.2023 ref. aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Pârșcoveni,pe trim.I-2023.

MAI MULT

Proiect de hotarare nr.27 din 18.05.2023 ref la rectificarea bugetului local al comunei Pârșcoveni, pe anul 2023-var.2

MAI MULT

Proiect de hotarare nr.28 din 18.05.2023 ref la aprobarea Planului de perfecționare profesională pe anul 2023.

MAI MULT

Proiect de hotarare nr.29 din 19.05.2023 ref la implement proiec ACHIZITIE COSTUME TRADITIONALE ȘI ECHIP. TIC PT PRIMARIA PÂRȘCOVENI

MAI MULT

Stiri MDRAP

Ultimele stiri