Comisii de specialitate

Primaria Parscoveni

1.COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE, AMENAJAREA TERITORULUI, URBANISM, AGRICULTURĂ, PROTECȚIA MEDIULUI, TURISM:

 

- Chera Vergil                             –președinte

- Vărzaru George                       - secretar

- Preda Emilian Dănuț              - membru

- Postolache Ion                          - membru

- Creteanu Georgiana-Daniela  - membru

           

 

           2. COMISIA JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIE COPII, TINERET ȘI SPORT:

 

             - Chivu Marcela                          - președinte

            - Criveanu Gheorghe                  - secretar

            - Militaru Mihai                          - membru

         

            3. COMISIA PENTRU  ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, ÎNVĂȚĂMÂNT,SĂNĂTATE ȘI FAMILIE :

 

            - Mitroi Ștefănel                          - președinte

            - Lăutaru Marius-Gabriel          - secretar

            - Matei Ioan                                 - membru

 

 

Stiri

Ultimele stiri